Οι παροιμίες


Πρόλογος των παροιμιών:

Συμβουλές με μορφή παροιμιών που παραδόθηκαν από το Σολομώντα, γιο του Δαβίδ και βασιλιά του Ισραήλ.

Οι παροιμίες αυτές βοηθούν ν’ αποκτήσει κανείς σοφία, να καλλιεργηθεί και να καταλαβαίνει τα σοφά αποφθέγματα.

Διδάσκουν πως να ζει κανείς με φρόνηση και να είναι τίμιος, δίκαιος και ειλικρινής.

Οξύνουν την κρίση του αμαθή και δίνουν στους νέους γνώση κι αξιοσύνη.

Ο σοφός που ακούει αυτές τις παροιμίες, ασφαλώς θ’ αυξήσει τις γνώσεις του· κι ο εκπαιδευμένος θ’ αποκτήσει βοηθητικές συμβουλές για τη ζωή.
Μ’ αυτό το βιβλίο μπορεί κανείς να κατανοεί τα όσα λένε οι σοφοί δάσκαλοι: τα αποφθέγματά τους, τις παροιμίες τους, τις αλληγορίες τους και τα αινίγματά τους.

Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο· οι ανόητοι περιφρονούν τη σοφία και τη διδαχή.

Advertisements