Φωτογραφίες

Yosemite_Valley
Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια,
ανάμεσα από τα βουνά περνούν νερά.

Ψαλμοί 104:10

———————————–

Helix_Nebula_in_Infrared22

Τα ουράνια φανερώνουνε το μεγαλείο του Θεού
και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει.

Η μια στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα
κι η μια στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση.

Ψαλμός 19:1

————————————–

rainbow

Αυτό είναι το σημείο της διαθήκης μου μαζί σας και με κάθε ζωντανή ύπαρξη για όλες τις γενιές στο μέλλον: Βάζω το τόξο μου στα σύννεφα, ως σημείο της διαθήκης μου με τη γη. Όταν θα συνάζω σύννεφα πάνω από τη γη και θα παρουσιάζεται το τόξο μέσα στα σύννεφα, τότε θα θυμάμαι τη διαθήκη μου μ’ εσάς και με τα ζώα, και τα νερά δε θα γίνονται πια κατακλυσμός. Όταν λοιπόν θα εμφανίζεται το τόξο μέσα στα σύννεφα, εγώ θα το βλέπω και θα θυμάμαι την αιώνια διαθήκη μου με τις ζωντανές υπάρξεις πάνω στη γη.

Γένεση 9:12

———————————–

78261917JH022_Environment

H γη πενθεί, μαραίνεται, o κόσμoς ατoνεί, μαραίνεται, oι ψηλoί από τoυς λαoύς τής γης είναι ατoνισμένoι. Kαι η γη μoλύνθηκε κάτω από τoυς κατoίκoυς της· επειδή, παρέβηκαν τoυς νόμoυς, άλλαξαν τo διάταγμα, αθέτησαν αιώνια διαθήκη.

Ησαΐας 24:4
—————————-

Eπειδή μιλάτε αυτό τον λόγo, προσέξτε,
εγώ θα κάνω τα λόγια μου στο στόμα σου φωτιά,
κι αυτό τον λαό ξύλα, και θα τους καταφάει.

Ιερεμίας 5:14

Advertisements