Έτσι να προσεύχεστε

«Ετσι, λοιπόν, να προσεύχεστε εσείς:
Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς,
ας αγιαστεί το όνομά σου,
ας έρθει η βασιλεία σου,
ας γίνει το θέλημά σου,
όπως στον ουρανό, έτσι και επάνω στη γη
το καθημερινό μας ψωμί δώσε μας σήμερα
και συγχώρεσε σε μας τις αμαρτίες μας,
όπως κι εμείς συγχωρούμε
σ’ αυτούς που αμαρτάνουν σε μας
και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό,
αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό,
επειδή δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη
και η δόξα στους αιώνες.
Αμήν».

Κατά Ματθαίο 6:9

Advertisements