Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει

«Αν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου· θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει».

Κατά Ιωάννη 8:31

Advertisements